Pressemeddelelse vedrørende ÅOP

Den 11. januar 2019 afsagde Østre Landsret en kendelse om et lån, ydet af Turbolån via hjemmesiden www.turbolån.dk. I kendelsen opretholdt Østre Landsret et lån med en beregnet ÅOP (årlige omkostninger i procent) på 759 %, fordi Landsretten ikke mente, at lånet var urimeligt.

Denne kendelse har efterfølgende givet anledning til en vis medieopmærksomhed, samt et forslag fra Finans Danmark om et loft over ÅOP’en på 50 %.

Der synes dog at være en række meget afgørende misforståelser i mediedækningen af sagen, idet den generelt lægger op til, at det ydede lån havde renter og omkostninger for 759 %, hvilket langt fra var tilfældet. Det pågældende lån havde på tidspunktet en hovedstol på 3.250 kr. Igennem hele lånets løbetid, var der i alt blevet tilskrevet 1.993,92 kr. i renter, hvilket er meget langt fra 759 %.

Misforståelsen opstår, fordi beregningen af ÅOP skal ske efter en formel, der er bestemt i kreditaftaleloven, og som ikke er designet til lån med en løbetid på under ét år. ÅOPen er et udtryk for, hvad der rent teoretisk set ville ske, hvis et lån løb i et helt år, uden hverken at blive tilbagebetalt eller misligholdt. Idet det pågældende lån havde en maksimal løbetid på 3 måneder, er dette på ingen måde hverken muligt eller retvisende.

I kendelsen skriver Østre Landsret: ”Landsretten finder i den forbindelse ikke, at spørgsmålet om rentevilkårenes rimelighed kan afgøres på grundlag af lånets ÅOP, som alene er en beregningsmodel til sammenligning af lån med samme løbetid.”

Og videre: ”På denne baggrund finder landsretten ikke grundlag for at fastslå, at kredit- og morarenten, som er benyttet ved beregning af Repay Finance A/S’ tilgodehavende i rekvisitionen af 14. juni 2017, væsentligt overstiger det rimelige.”

”ÅOP er rigtig fint til sammenligning af langfristede lån, som du optager til køb af fx bil eller hus. Men så snart du forsøger at bruge den samme formel på et meget kortfristet lån, så får du et helt ubrugeligt tal. Uanset hvordan du vender og drejer det, så kan du aldrig nogensinde komme til at betale 759 % i renter om året – eller noget der bare minder om – ved Turbolån” udtaler Mustapha Yassine, administrerende direktør.

”Hvis du låner 1.000 kr. hos Turbolån, så betaler du 4,46 kr. i renter om dagen alt i alt. Der er ret langt fra det, og så til 759% om året. ÅOPen er mere forvirrende end hjælpende, hvilket kun ses alt for tydeligt, når selv Finans Danmark har misforstået det”.

Du kan læse hele Østre Landsrets afgørelse Kendelse.